Zajęcia

Trening

Mentalny

MIEJSCE: SP 21 im. Władysława Jagiełły

TERMIN: ŚRODA 14:30

CZAS TRWANIA: 45 minut

GRUPY: max. 16 uczestników

CENA : opłata miesięczna 170 zł (4 zajęcia)

trening mentalny

Specyfika

Treningu

Celem zajęć jest przekazanie dzieciom praktycznych narzędzi które będą je wspierać w obszarach rozwoju osobistego oraz mentalnego. Zajęcia będą połączeniem gier i zabaw mentalnych z aktywnością ruchową

Dzięki zajęciom treningu mentalnego uczestnicy będą mogli rozwijać następujące kompetencje:

  • umiejętność efektywnej współpracy i komunikacji w grupie,
  • metody pomagające w regulowaniu własnych emocji,
  • poprawa i zwiększenie poziomu koncentracji,
  • rozwijanie kreatywności,
  • zwiększenie efektywności w nauce,
  • planowanie i gospodarowanie czasem.
Bloki tematyczne które będziemy realizować w trakcie zajęć:
komunikacja, współpraca, koncentracja, emocje, kreatywność, odpowiedzialność, samodyscyplina, motywacja.